WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Onderzoek naar rechtsbescherming bij aanbestedingen

Heb je wel eens problemen gehad met aanbestedingen? Heb je toen een vraag gesteld, klacht ingediend of een gerechtelijke procedure gestart? Of heb je dit juist niet gedaan, omdat je bang was dat dit negatieve effecten zou hebben voor je bedrijf?

Verschillende partijen, waaronder CBM, hebben bij het ministerie aangegeven dat ondernemers de rechtsbescherming bij aanbestedingen als onvoldoende ervaren. Mede naar aanleiding van onze klachten is het ministerie van Economische Zaken een onderzoek gestart naar de ervaringen van ondernemers inzake rechtsbescherming bij aanbestedingen. Loop jij wel eens tegen problemen aan met aanbestedingen? Vul dan de enquête in via de volgende link.

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij