WORD LID BEL ONS MAIL ONS

NOW 3.0: boete voor werkgevers die ontslagen werknemers niet helpen

Werkgevers die na 1 oktober een beroep doen op NOW 3.0, kunnen gekort worden met 5% over het ontvangen subsidiebedrag als zij ontslagen werknemers niet helpen bij het vinden van ander werk. Bedrijven die om bedrijfseconomische redenen bij het UWV ontslag aanvragen voor werknemers, maar het UWV niet vragen hen te begeleiden bij het zoeken naar nieuw werk, krijgen deze boete.

Nu de werkgelegenheid niet helemaal behouden kan blijven, is het belangrijk dat werkenden worden geholpen in het vinden van een nieuwe baan. Gegeven de crisis en de onzekere arbeidsmarkt, zijn er mensen die meer hulp nodig hebben om de overgang naar nieuw werk te maken. Afhankelijk van de behoefte kan de dienstverlening bestaan uit scholing, instrumenten en voorzieningen.

Van werkgever wordt verwacht dat zij zich inspannen om werknemers zo snel en soepel mogelijk aan nieuw werk te helpen op het moment dat een werkgever noodsteun ontvangt en ontslag om bedrijfseconomische redenen bij het UWV aanvraagt.

Dit brengt in de praktijk met zich mee dat je verplicht bent om in het tijdvak waarin je subsidie hebt aangevraagd contact op te nemen met UWV via de UWV telefoon NOW, als je in dat subsidietijdvak een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen indient bij UWV.
Bij de vaststelling van de subsidie controleert UWV of de werkgever contact met UWV heeft opgenomen via de UWV telefoon NOW. Zo niet dan wordt de subsidie gekort met 5%.

CBM begeleidt van-werk-naar-werk
Naast de verplichting om contact op te nemen met het UWV, biedt CBM ook ondersteuning op het begeleiden van mensen van-werk-naar-werk. We zien dat er bedrijven zijn die nu te maken krijgen met gedwongen ontslagen. Aan de andere kant zijn er ook bedrijven die nog steeds staan te springen om goed opgeleid personeel.

Deze vraag en aanbod brengen we graag binnen de ledenkring en branche tot stand. We verzoeken we leden om bij ons aan te geven of zij boventallig personeel hebben of verwachten.
Tevens verzoeken we de bedrijven die vacatures hebben dit te melden op via vacatures@cbm.nl.
Alle meldingen worden in vertrouwelijkheid behandeld en gegevens worden niet gedeeld zonder instemming van de betrokkenen.

Dienstverlening richting Werkgever bij werving van personeel:

  1. Allereerst willen wij aangeven dat de CBM adviseurs duurzame inzetbaarheid zich primair richten op het behouden van bestaande werknemers in de sector. Wij willen deze goed opgeleide werknemers duurzaam inzetbaar houden binnen onze ledenkring en in tweede instantie de sector. (Wij gaan niet actief werven of nieuwe instroom bevorderen).
  2. Wij verzoeken werkgevers aan te geven of zij boventallig personeel hebben of verwachten. Dit zal in alle vertrouwelijkheid worden behandeld. Dit kan via moolenaars@cbm.nl
  3. Wij verzoeken werkgevers openstaande vacatures bij ons te melden via vacatures@cbm.nl
  4. Wanneer wij beschikbare werknemers, na intake en loopbaangesprek en eventueel afgenomen assessments, goed gekwalificeerd achten en praktische zaken als reistijd etc. overeenkomen, stellen wij de vacature(s) aan de medewerker voor. We houden ons niet bezig met salaris en arbeidsvoorwaarden
  5. Uiteraard krijgt de medewerker ondersteuning bij het sollicitatieproces, echter de medewerker is zelf verantwoordelijk voor zijn verdere sollicitatie en loopbaan.
  6. Indien gewenst kunnen wij vooraf de werkgever informeren over het feit dat een werknemer gaat solliciteren (echter vanwege AVG, delen wij geen privacy gevoelige informatie zonder toestemming).

  van-werk-naar-werk begeleiding CBM

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Anouk van Stipriaan
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij

Miranda Oosdijk
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij