WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Nota Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2018 beschikbaar

In de nota Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2018 staan de bouwstenen waarmee UWV per werkgever de gedifferentieerde premies Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet (ZW) voor flexibel personeel voor het premiejaar 2018 berekent. De Belastingdienst stuurt eind 2017 aan elke werkgever een beschikking met de individueel gedifferentieerde premies.

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bestaat in 2018 uit twee premiecomponenten: een gedifferentieerde premie WGA en een gedifferentieerde premie ZW-flex. Voor kleine werkgevers gelden sectorale premies voor beide Whk-premiecomponenten. De premies per component zijn gelijk voor alle kleine werkgevers die behoren tot dezelfde sector. Grote werkgevers betalen twee op werkgeversniveau gedifferentieerde premies. Middelgrote werkgevers betalen twee premies die deels opgebouwd zijn uit een sectorale premie en deels uit een op werkgeversniveau gedifferentieerde premie.

In bijgaande nota leest u meer over de parameters die door het UWV zijn vastgesteld.

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiƫn, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij