WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Nog geen cao-akkoord: let op met afspraken over loonsverhoging

In 2020 is er geen nieuw cao-akkoord afgesloten. De cao die op 31 december 2019 afliep, is nog steeds van kracht. Er is nog geen overeenstemming over een nieuwe cao, maar dat betekent niet dat je met werknemers geen loonsverhoging kan afspreken, dat kan individueel of collectief. Uit de enquête onder CBM-leden van afgelopen zomer, bleek dat 36% van de bedrijven in 2020 wel een loonsverhoging hebben doorgevoerd.

Advies als je de lonen wel verhoogt
Om te voorkomen dat je deze loonsverhoging niet mag verrekenen met een latere verhoging in de cao, raden we aan schriftelijk met je werknemers overeen te komen dat deze loonsverhoging zal worden verrekend met een cao-verhoging. Op deze manier word je niet geconfronteerd met een ongewenste dubbele loonkostenstijging.

Eindbod werkgevers
Nog even ter herinnering: door de CBM-werkgeverdelegatie is op 16 oktober 2020 een eindbod gedaan aan de vakbonden dat passend was bij het gegeven mandaat en de huidige economische situatie:

  • looptijd tot en met 30 juni 2021;
  • loonsverhoging van 1% op 1 december 2020 en 0,7% op 1 april 2021;
  • verlaging premie Sociaal Fonds met 0,2% voor 2021;
  • onderzoek naar verbetering loongebouw en mogelijke uitbreiding functiegebouw;
  • rekeninghoudend met te maken afspraken op pensioendossier 2021.

Reactie vakbonden
Vakbonden FNV en CNV Vakmensen hebben dit voorstel met een negatief advies aan hun achterban voorgelegd. Hun leden hebben het voorstel afgewezen en aangegeven bereid te zijn actie te voeren. De contacten tussen CBM en de bonden daarna hebben niet tot een doorbraak geleid.

Hoe nu verder
Gezien de huidige stand van zaken in de coronacrisis en de gevolgen voor de sector, ziet CBM nu nog geen aanleiding om een aangepast voorstel te doen en dus weer in gesprek te gaan met de bonden. De werkgeversdelegatie vindt dat pas weer zinvol als er zicht is op het einde van de coronacrisis. Dat moment is nog niet aangebroken. Het is voorstelbaar dat de vakbonden een ultimatum gaan stellen en over willen gaan tot acties.

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij