WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Nog geen overeenstemming over nieuwe cao

Na drie onderhandelingsrondes en één informeel overleg heeft CBM nog geen overeenstemming met de bonden kunnen bereiken over een nieuwe cao voor 2020.

Op 18 december zijn werkgevers tijdens de 3e onderhandelingsronde met een serieus voorstel gekomen op de belangrijke thema’s loon, duurzame inzetbaarheid, functiegebouw en flexibiliteit. Gezien de gevoerde gesprekken waren werkgevers er van overtuigd dat dit voorstel een goede basis was om verder te praten en tot overeenstemming te komen over een nieuwe cao voor 2020.

De reactie van de bonden was voor ons echter zeer teleurstellend en totaal niet in lijn met wat tot dan toe besproken was en voor werkgevers dus geen serieuze reactie op ons voorstel. Inhoudelijk zouden de vakbondsvoorstellen uitsluitend kostenverhogend werken en geen verbetering betekenen van de wendbaarheid van bedrijven. Dit gaf ons dan ook te weinig houvast om nu verder te praten.

CBM was bereid op een aantal voor vakbonden belangrijke onderwerpen verregaande afspraken te maken. In hun reactie kwamen FNV en CNV ons echter op geen enkele wijze tegemoet op een van de onderwerpen van de werkgevers. 

CBM hoopt dat de bonden begin volgend jaar met een serieuze reactie op het werkgeversvoorstel komen, dat meer recht doet aan de gesprekken die tot nu toe gevoerd zijn, zodat partijen op een constructieve manier met elkaar verder kunnen praten.

Werkgeversdelegatie van de vakraad
(Caesar Kuipers, Jeroen van den Hoek, Patrick de Jong, Dick Roodenrijs en Kees Zwetsloot) 

Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij