WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Nieuws van leden en relaties

INSIDE/INSIDE breidt zich uit en andere ontwikkelingen

Het INSIDE/INSIDE-netwerk blijft zich uitbreiden, want de Universiteit Utrecht heeft zich aangesloten als kennispartner. Zij benadrukken hiermee dat zij sociale en ecologische kernwaardes belangrijk vinden en dat je de duurzaamheidstransitie alleen in samenwerking verder kunt uitbouwen. Lees hier het volledige artikel.

Wat is een LCA en een EPD?

INSIDE/INSIDE maakt gebruik van de LevensCyclusAnalyse (LCA)-methode om de ecologische voetafdruk van interieurproducten en projecten inzichtelijk te maken. De volledige levenscyclus van een product wordt beschouwd, van de winning van grondstoffen naar productie, gebruik, afvalverwerking en hergebruikscenario’s. Van elke fase van een product wordt een berekening gemaakt van de milieu-impact. De uitkomst van de LCA berekening wordt getoond in een EPD (Environmental Product Declaration). Door deze aanpak kan INSIDE/INSIDE garanderen dat productinformatie en bijbehorende milieugegevens op een eerlijke manier met elkaar vergeleken worden.

In deze link staat beschreven aan welke eisen en criteria de LCA berekening én de EPD moet voldoen om in de INSIDE/INSIDE database opgenomen te worden.

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij