WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Nieuwe wet op komst over de bescherming van bedrijfsgeheimen

Bedrijven worden regelmatig geconfronteerd met lekkende bedrijfsgeheimen. Aangezien de informatie vaak van grote waarde is, lijden bedrijven hier schade door. Vanuit die gedachte is er een Europese richtlijn gekomen voor effectieve bescherming op dit vlak. Minister Wiebes van Economische zaken heeft bij de Tweede kamer de Wet bescherming bedrijfsgeheimen ingediend, omdat de Europese richtlijn uiterlijk 9 juni 2018 moet zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wet. 

Dit betekent dat er op dit moment nog geen specifieke regeling voor de bescherming van bedrijfsgeheimen voorhanden is. Er zijn wel mogelijkheden via het civiele recht. Volgens de minister is de nieuwe bescherming van bedrijfsgeheimen een belangrijk aanvullend instrument. Er is sprake van een bedrijfsgeheim wanneer bedrijfsinformatie handelswaarde heeft ‘omdat zij geheim is’ en als de houder deze informatie ‘heeft onderworpen aan redelijke maatregelen om haar geheim te houden’. 

Op grond van de aanstaande wet- en regelgeving krijgen rechthebbenden dus een aantal mogelijkheden om bedrijfsgeheimen te beschermen. Daarbij komen er ook middelen in de wet te staan om inbreuken op bedrijfsgeheimen te bestrijden. Het wordt straks mogelijk om een verbod en schadevergoeding te vorderen, specifiek op basis van de toekomstige regelgeving. Ook kunnen inbreukmakers op last van de rechter openbaar worden gemaakt. 

Als laatste wordt ook het bewijsprobleem aangepakt. Rechthebbenden die zich beroepen op bedrijfsgeheimen moeten ook bewijzen dat die geheime informatie bestaat. Je zou dan al snel je bedrijfsgeheimen moeten prijsgeven. Dit is niet wenselijk. Vandaar dat in de wet voldoende waarborgen moeten worden geïntroduceerd om het bestaan van bedrijfsgeheimen te bewijzen, zonder de inhoud daarvan bekend te maken.

Wij houden je op de hoogte over dit implementatietraject.

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158842
mail mij