WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Nieuwe versie explosieveiligheidsdocument (EVD) beschikbaar

Alle bedrijven waar bij werkzaamheden houtstof vrijkomt, zijn verplicht een inventarisatie voor brand- en explosierisico’s uit te voeren en moeten over een explosieveiligheidsdocument (EVD) beschikken. De sociale partners uit de houtbranches hebben recent dit EVD laten vernieuwen door SKH. Het bestaat uit een pdf-document met uitleg (‘ATEX EVD-tool’) en een word-document (‘Explosieveiligheidsdocument’) dat voor de eigen situatie moet worden ingevuld.

Risico’s laag houden
Om de risico’s op een brand of explosie sterk te verminderen is het van groot belang om de concentratie houtstof in de lucht zeer laag te houden door regelmatig te stofzuigen (bij vegen komt er juist veel houtstof in de lucht). Dit betekent dat wekelijks moet worden gestofzuigd en dagelijks rondom machines die veel houtstof produceren.

Daarnaast moet het ontstaan van vonken worden beperkt. Denk hierbij aan goed onderhoud van de machines, zodat niets aanloopt. In de afzuiginstallaties gelden extra strenge eisen. Verder is ook voorzichtigheid geboden bij de opslag en het gebruik van lakken en lijmen. U leest hier meer over in de genoemde documenten.

De ‘ATEX EVD-tool’ en het ‘Explosieveiligheidsdocument’ zijn gratis via de mail op te vragen bij versloot@cbm.nl.

 

 

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij