WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is onbetaald verlof, maar op 2 augustus 2022 gaat de nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof in. Vanaf dan kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Dit verlof dient opgenomen te worden in het eerste levensjaar van het kind.

Ouderschapsverlof
Werknemers met een (adoptie)kind of een inwonend pleeg- of stiefkind hebben recht op ouderschapsverlof. De omvang van dit verlof is 26 keer de arbeidsduur per week per kind. Het verlof dient opgenomen te worden voordat het kind acht jaar wordt. Het verzoek tot opname van ouderschapsverlof moet uiterlijk twee maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk bij de werkgever gemeld worden.

Vanaf 2 augustus 2022 zijn van deze 26 weken 9 weken betaald verlof. (zie de voorwaarden hieronder) Tijdens het betaald ouderschapsverlof wordt er vakantie opgebouwd. Voor het onbetaalde gedeelte van het verlof is er dus geen vakantieopbouw. Kiest de werkgever er echter voor om tijdens het onbetaald gedeelte van het verlof toch door te betalen, dan bouwt de werknemer wél vakantieuren op.

Indien de werknemer uit dienst gaat voor het verlof volledig is genoten, heeft de werknemer bij de nieuwe werkgever het recht op het resterende gedeelte van het verlof.

Betaald ouderschapsverlof
De werknemer heeft 9 weken recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van zijn dagloon. Het betaald verlof dient opgenomen te worden voordat het kind één jaar is. Bij een geadopteerd kind of pleegkind moet het verlof worden opgenomen gedurende het eerste jaar na de dag van het feitelijk opnemen van het kind, maar wel voordat het kind acht jaar wordt.

Ook bij het betaalde verlof geldt dat dit twee maanden voor aanvang moet worden aangevraagd. Aanvraag van de betaling van het verlof dient door de werkgever ingediend te worden bij het UWV door middel van het door het UWV beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij