WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Nieuwe regelgeving over zakelijke kilometers voor werkgevers

Vanaf volgend jaar zijn grote werkgevers verplicht om gegevens aan te leveren over woon-werk en zakelijk verkeer van werknemers. Hierbij kan worden gedacht aan gegevens over het aantal gereisde kilometers en het soort brandstof. De nieuwe regelgeving is naar de Eerste en Tweede Kamer verzonden.

In het klimaatakkoord is afgesproken dat werkgevers met 100 of meer werknemers vanaf volgend jaar een norm krijgen opgelegd om het woon-werk en zakelijk verkeer van hun werknemers schoner te maken. Er is geen individuele norm afgesproken, maar er wordt uitgegaan van een collectief plafond, namelijk om 1 megaton CO2-winst te behalen in 2030. Lukt het de werkgever om het woon-werk en zakelijk verkeer schoner te maken, dan hoeven zij alleen te rapporteren. Lukt dit niet, dan krijgen zij vanaf 2025 alsnog een individuele norm.

Privacy
Het respecteren van de privacy van de werknemers was bij het opstellen van de regelgeving van groot belang. Werkgevers mogen om die reden alleen de totalen van de gehele organisatie rapporteren, dus niet van werknemers individueel. Ook is het van belang dat werknemers zo min mogelijk extra werk krijgen door de nieuwe regelgeving. Werknemers hoeven niet zelf de uitstoot bij te houden.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij