WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Nieuwe pensioenuitvoerder

Pensioenfonds Meubel heeft Centric gekozen als nieuwe pensioenuitvoerder. De pensioenadministratie wordt uiterlijk per 1 januari 2018 ondergebracht bij de ICT- en administratief dienstverlener uit Gouda. Daarbij zijn concrete afspraken gemaakt over dienstverlening op pensioengebied.

In oktober 2016 maakte Syntrus Achmea bekend dat het de dienstverlening aan bedrijfstakpensioenfondsen (bpf-en) wil beëindigen. Hierdoor moest ook Pensioenfonds Meubel op zoek naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Om die te vinden startte het fonds een selectietraject, waarin aanbiedingen van meerdere partijen zorgvuldig zijn beoordeeld en vergeleken.

De keus voor Centric is weloverwogen omdat dit bedrijf grote ervaring heeft op het gebied van onder meer software en clouddiensten en ook al langere tijd financieel dienstverleners tot haar klanten mag rekenen. “Wij zijn ervan overtuigd dat IT in de toekomst in steeds grotere mate de kwaliteit van pensioenuitvoering zal bepalen”, zegt bestuursvoorzitter Petra de Bruijn van Pensioenfonds Meubel. “Centric heeft ons overtuigd dat zij met geavanceerde software voorop zal lopen in de dienstverlening aan pensioenfondsen en hun deelnemers. Dat sluit naadloos aan op de online klantbediening die we reeds aanbieden via onze partner Bridgevest. Veel wettelijk verplichte communicatie, pensioenprocessen en -berekeningen vinden reeds plaats via onze portalen. In de combinatie met Centric ontstaat een digitale uitvoeringsketen die klantvriendelijk, transparant en efficiënt is.” Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over ondersteuning op juridisch en actuarieel gebied en andere, op Meubel afgestemde, pensioendiensten.

Belangrijk voor het fonds is ook dat Centric met hetzelfde platform werkt als de huidige uitvoerder en hierin verder investeert, wat de algemene risico’s bij een overstap naar een nieuwe pensioenuitvoerder beperkt. “Ook bereiden we ons met de keuze voor Centric goed voor op een eventuele stelselherziening rond 2020 en verdere wetswijzigingen. Bovendien besparen we met het nieuwe contract op de administratiekosten. Dat is natuurlijk goed nieuws voor onze deelnemers”.

De pensioenregeling verandert inhoudelijk niet. In de komende weken gaan Pensioenfonds Meubel en Centric de overstap verder voorbereiden. Werknemers en werkgevers zullen uiteraard tijdig verdere informatie ontvangen.

Bron: Pensioenfonds Meubel

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij