WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Nieuwe ontwikkeling afspraken loondoorbetaling bij ziekte

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft namens het kabinet met MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars nieuwe afspraken gemaakt over de loondoorbetaling bij ziekte. Zij presenteerden de afspraken op donderdag 20 december 2018.

Dit is het resultaat van een jarenlange lobby van het georganiseerde bedrijfsleven, waaronder CBM, met als doel het midden- en klein bedrijf te ontlasten. De maatregelen beperken de risico’s voor ondernemers en het maakt het voor hen makkelijker, duidelijker en goedkoper.

Vastlegging afspraken
Het is het doel om een groot deel van de maatregelen vast te leggen in wet- en regelgeving. Deze worden door minister Koolmees van SZW beschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

Er zijn ook twee convenanten gesloten:

  • Een kaderconvenant tussen SZW, MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Hierin zijn algemene afspraken gemaakt over een verzekeringsaanbod dat ondernemers ontzorgt: de MKB Ontzorgverzekering;
  • De ondernemersorganisaties en de verzekeraars hebben daarnaast samen een productconvenant gesloten, dat ingaat op de minimumeisen van die verzekering.

Klik hier om naar de nieuwe afspraken te gaan.

Inwerkingtreding afspraken

  • De MKB Ontzorgverzekering gaat in per 1 januari 2020
  • Na behandeling in de Tweede Kamer treden de wettelijke maatregelen op 1 januari 2021 in werking.
Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij