WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Nieuwe collectieve ongevallenverzekering per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 hebben CBM, CNV vakmensen en FNV een nieuwe collectieve ongevallenverzekering voor de Interieurbouw en Meubelindustrie afgesloten. Graag zetten wij de verbeteringen voor je op een rij.

Wat is een collectieve ongevallenverzekering?
Een collectieve ongevallenverzekering garandeert een uitkering bij blijvend lichamelijk letsel of dood als gevolg van een ongeval van de werknemer. Het maakt hierbij niet uit of dat tijdens of buiten werktijd is ontstaan. Vanaf 1 januari 2020 heeft de werknemer heeft recht op:

  • een uitkering van maximaal € 59.647,25 bij overlijden of algehele invaliditeit.
  • Bij gedeeltelijke invaliditeit gelden lagere bedragen, afhankelijk van de mate van de invaliditeit.

De uitkeringsbedragen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd, dit is bepaald in de cao.

Nieuw vanaf 1 januari 2020
Een progressieve uitkering: dit betekent dat bij een blijvend invaliditeitspercentage vanaf 26%, de uitkering oploopt.  Bij 100% blijvende invaliditeit loopt dit op tot 225% van het verzekerde bedrag.

Daarnaast:

  • Vergoeding van kosten van herstel indien schade aan 3 of meer natuurlijke gebitselementen en/of niet uitneembare natuurlijke gebitselementen en/of niet uitneembare gebitsprothesen tot maximaal € 5.000,- per gedekt ongeval.
  • Vergoeding van cosmetische chirurgie en littekens in het gelaat tot maximaal € 10.000,-.
  • Als een uitkering wordt verleend voor het verlies van een ledemaat of het verlies van zicht, betaalt de verzekeraar ook de redelijke kosten voor het omscholen van de verzekerde tot aangepaste arbeid aan verzekeringnemer terug, tot een maximum van € 10.000,-.
  • Als door een ongeval sprake is van blijvende invaliditeit van meer dan 50%, betaalt de verzekeraar de kosten voor professionele psychologische ondersteuning tot een maximum van € 7.500,- mits die binnen 3 maanden na de ongevaldatum begint en voorgeschreven is door een bevoegde arts en verband houdt met het ongeval.
  • Indien een uitkering wordt verleend voor dood door ongeval betaalt de verzekeraar de redelijke begrafenis-/crematiekosten tot een maximum van € 10.000,–
  • Vergoeding van huis-, werkplek- of auto-aanpassing tot maximaal € 5.000,–

Schademelding
Een schademelding kan je doen via info@sociaalfondsmeubel.nl. De bestuursondersteuning zal je schademelding doorzenden naar de verzekeraar.

Polisvoorwaarden en veelgestelde vragen
Op de website van Sociaal Fonds Meubelindustrie staan de polisvoorwaarden van de verzekering. Veel gestelde vragen vind je hier.

Let op
Het is vanaf 1 januari 2020 niet meer mogelijk om dispensatie voor deze verzekering aan te vragen.

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij