WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Nieuwe aanpak Persoonlijke Gezondheidscheck

Sinds anderhalf jaar biedt CBM bedrijven in de branche de Persoonlijke gezondheidscheck van &Niped aan. Dit wordt gesubsidieerd omdat we er belang aan hechten in onze branche te werken aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Inmiddels hebben ruim 70 bedrijven deze volledig gesubsidieerde gezondheidscheck aan hun medewerkers aangeboden. Hierdoor hebben we ervaring opgedaan en geleerd over wat goed werkt en wat beter kan in de manier van aanbieden.

Nieuwe aanpak: checkpoint op locatie
Op basis van de ervaringen tot nu toe hebben we gekeken hoe de deelname aan de check verder verbeterd kan worden. In de feedback van de deelnemende bedrijven kwam naar voren dat voor sommige medewerkers meer begeleiding in het proces wenselijk is. Bij &Niped zien ze dat ook bij andere bedrijven waar productiepersoneel werkt. Hiervoor kan een zogenaamd checkpoint worden ingezet. Dit houdt in dat een medewerker van &Niped op locatie aanwezig is om het praktische onderdeel van de check te ondersteunen. Denk hierbij aan het vingerprikje voor de meting van cholesterol en bloedsuiker en meten van bloeddruk. Bij het aanmelden van het bedrijf kan je kiezen om van deze optie gebruik te maken.

Meer inzicht
De persoonlijke gezondheidscheck gaat in op de gezondheidsrisico’s relevant voor de branche en meet belangrijke indicatoren van de fysieke gezondheid (cholesterol, bloedsuiker, bloeddruk). Met deze check voldoe je aan de vereisten in de arbowet.
Om inzicht te krijgen in wat er speelt binnen het bedrijf is het van belang dat er voldoende medewerkers deelnemen: voor de representativiteit maar ook om anonimiteit te kunnen waarborgen. Voor een eigen bedrijfsrapportage (macro rapport) zijn minimaal 30 afgeronde checks nodig.
Gelukkig is het nu ook mogelijk om kleinere bedrijven inzicht te geven in de uitkomsten. Vanaf 10 afgeronde checks kan al een “mini macro rapportage” worden gemaakt. Hiermee wordt inzicht gegeven op welke punten de eigen populatie afwijkt van de benchmark.  Iets minder gedetailleerd dan een volledig macro rapport maar anonimiteit blijft gewaarborgd en er is toch meer inzicht.

Deelname stimuleren
Natuurlijk is de Persoonlijke gezondheidscheck het meest waardevol als zoveel mogelijk medewerkers in het bedrijf meedoen en er op die manier een algemeen bewustzijn kan ontstaan ten aanzien van gezondheid en inzetbaarheid. Daarvoor is er nu dus een checkpoint ter ondersteuning en sowieso worden er altijd communicatiemiddelen aangeboden.

Wij kunnen ook meedenken over hoe de deelname aan de persoonlijke gezondheidscheck  kan worden vergroot. Of laat ons weten dat je graag wil deelnemen en we sturen de informatie toe!

Adviseurs

Anouk van Stipriaan
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij

Miranda Oosdijk
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij