WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Neem AVG serieus, boetes zijn niet mis

Met  het opleggen van forse boetes aan bedrijven en met het groeiend aantal onderzoeken, geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een belangrijk signaal af: neem de privacywetgeving AVG serieus. Dat geldt ook voor mkb-bedrijven. De bewustwording over het belang van goede bescherming van persoonsgegevens is afgelopen maanden sterk toegenomen. Zo zijn er de laatste zes maanden al ruim 7.000 klachten binnengekomen bij de AP. Belangrijk is dus dat de privacybewaking permanente aandacht houdt. Zorg ervoor dat de omgang met persoonsgegevens binnen je organisatie goed op orde is. Borg de bescherming van gevoelige informatie in het dagelijks werk.

Zijn persoonsgegevens toch per ongeluk op een plaats terechtgekomen waar ze niet horen (bijvoorbeeld e-mailadressen die ten onrechte voor een hele groep zichtbaar zijn)? Dan spreken we van een datalek. In zo’n geval moet je dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In het stappenplan datalek in het AVG-programma zie je wanneer je het wel of niet moet melden. Melden bij de AP kan eenvoudig online. Angst is niet nodig. Als er wat mis gaat, kijkt de Autoriteit Persoonsgegevens er vooral naar of de organisatie serieus omgaat met persoonsgegevens. Als dat zo is, krijg je advies om herhaling te voorkomen. Een waarschuwing of boete is pas aan de orde als zaken systematisch niet op orde zijn.
Wil je hulp, klik dan hier voor meer informatie.

Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158842
mail mij

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij