WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Mogelijke versoepelingen voor de transitievergoeding

Vanwege de coronacrisis verkeren veel ondernemingen in financieel zwaar weer, waardoor in sommige gevallen een reorganisatie wegens bedrijfseconomische reden onvermijdelijk is. Voor deze ondernemingen komen de wettelijk verplichte transitievergoedingen, die gepaard gaan met het ontslag van hun werknemers, hard aan. In de twee situaties die hieronder worden geschetst, kan er van deze verplichting worden afgeweken.

Bedrijfsbeëindiging door ziekte op pensionering
Voor kleine ondernemingen (tot 25 werknemers) biedt de wetgever een mooi vooruitzicht. Hoewel het ministeriële besluit nog niet officieel is gepubliceerd, worden deze ondernemingen vanaf 1 januari 2021 waarschijnlijk gecompenseerd voor de betaling van de wettelijke transitievergoeding.
Wel moet een onderneming voor het verkrijgen van deze compensatie aan enkele voorwaarden voldoen. Als een werkgever van een kleine onderneming wegens ziekte of naderende pensionering zijn bedrijf wil of moet beëindigen, en om deze reden toestemming heeft gekregen van het UWV om minstens één werknemer te ontslaan, dan komt deze werkgever in aanmerking voor de compensatie voor alle transitievergoedingen van werknemers die worden ontslagen.

Sociaal plan
Een onderneming die wegens reorganisatie samen met de vakbond(en) een sociaal plan opstelt voor een bedrijfseconomisch ontslag, kan sinds 1 januari 2020 afspreken om de transitievergoeding niet (volledig) te hoeven betalen. Deze mogelijkheid wordt alleen geboden aan ondernemingen die het gezien hun continuïteit écht niet kunnen veroorloven om na de reorganisatie ook nog de transitievergoedingen te betalen. Als alternatief kunnen er in het sociaal plan andere afspraken worden gemaakt die toezien op het voorkomen of bekorten van werkloosheid.

Bovendien heeft het kabinet voor de NOW 3.0 aangegeven om zich in te zetten voor de begeleiding van werk naar werk. Dit kan voor de onderhandelingen in het kader van het sociaal plan bij een reorganisatie een extra reden zijn om met alternatieve oplossingen te komen in plaats van de transitievergoeding.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij