WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Mogelijke aanscherping uitstoot van formaldehyde

Eind 2008 is formaldehyde in verschillende landen opnieuw een aandachtspunt geworden. Aanleiding was een onderzoek van de WHO (World Health Organisation) die formaldehyde classificeert als kankerverwekkend. Al enige tijd wordt in Europa de discussie gevoerd over mogelijke consumentenregelgeving die de uitstoot van formaldehyde uit consumentenproducten zoals meubels aan banden legt.

Dit kan betekenen dat het gebruik van E1-plaatmateriaal niet langer voldoende is en dat het gebruik van E-Half, of misschien zelf lager, noodzakelijk wordt. Over enkele maanden komt de EU met concept-wetgeving. We houden leden hiervan op de hoogte.

Lees meer over formaldehyde op cbm.nl/dienstverlening/milieu-mvo/formaldehyde/.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij