WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Minimumloon

Het wettelijk minimumloon is vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Dit minimumloon is gekoppeld aan de gemiddelde ontwikkeling van de contractlonen en wordt jaarlijks per 1 januari en 1 juli aangepast. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het minimumloon vast.

Het wettelijk minimumloon stelt een ondergrens voor wat werknemers minimaal moeten verdienen. Het minimumloon is opgebouwd uit een aantal componenten. Dit totaal mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon. In de cao kan een minimumloon zijn voorgeschreven dat hoger ligt dan het wettelijk minimumloon.

Minimumjeugdloon voor jonge werknemers
Werknemers jonger dan 23 jaar hebben recht op het wettelijke minimumjeugdloon, dat een percentage is van het minimumloon. Zodra een jongere werknemer jarig is geweest, moet u een hoger minimumjeugdloon betalen. In de praktijk gebeurt dit meestal vanaf het begin van het volgende loontijdvak. Op de website van het ministerie van SZW vind je het minimumloon.

 

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij