WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Meubelindustrie en interieurbouw verwacht in 2020 ruim miljard omzetverlies en 1.000 ontslagen

Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft Koninklijke CBM meerdere malen onderzocht hoe groot de impact van de crisis is op de meubelindustrie en interieurbouw. Meer dan de helft van onze leden heeft onlangs de 3e corona-enquête ingevuld. CBM heeft het onafhankelijke onderzoeksbureau Marktdata.nl gevraagd dit onderzoek uit te voeren en de gewenste berekeningen te maken.

Fors omzetverlies
De resultaten van de enquête laten zien dat vrijwel de gehele meubelindustrie en interieurbouw (91%) in 2020 te maken heeft of krijgt met een aanzienlijk omzetverlies door de coronacrisis, 42% heeft nu reeds omzetverlies en 49% verwacht dit in de loop van het jaar. Maar liefst 82% van de meubelfabrikanten en interieurbouwers verwacht in het tweede kwartaal van 2020 een forse omzetdaling, gemiddeld 33%. Daarnaast verwacht ruim één op de drie bedrijven een omzetdaling van minimaal 50% in het tweede kwartaal. Het verwachte omzetverlies voor de branche meubelindustrie en interieurbouw komt voor heel 2020 uit op 1,14 miljard euro. Dat is een omzetdaling van 26,2%.

Ruim 1.000 verwachte ontslagen
Het totaal aantal verwachte ontslagen voor de meubelindustrie en interieurbouw voor 2020 komt uit op 1.083 werknemers, oftewel een ontslagpercentage van 5,8%. Bedrijven in de categorie ‘5 tot 10 werkzame personen’ verwachten relatief gezien de meeste ontslagen.

NOW-regeling moet verlengd worden
Volgens 70% van de ondervraagde ondernemers in de meubelindustrie en interieurbouw is de NOW-regeling belangrijk voor hun voortbestaan. Ruim één op de vier bedrijven heeft de NOW al aangevraagd, 29% doet dat nog voor de maand juli en 15% gaat dat na de zomer doen. CBM pleit voor een vervolg op de eerste NOW-regeling. Veel bedrijven krijgen pas na de zomer te maken met omzetverlies. Daarnaast pleit CBM ervoor in de nieuwe regeling ook aanvullende vergoedingen mee te nemen voor doorlopende vaste kosten.

Het volledige rapport toont de onderzoekresultaten.

Lees ook:
1e corona-enquête: ‘Impact van het Corona-virus op de Nederlandse meubelindustrie en interieurbouw
2e corona-enquête: ‘Tweede onderzoek impact coronavirus op meubel- en interieurbranche
4e corona-enquête: ‘Impact coronacrisis is fors, maar minder dan verwacht

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij