WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Meldingsplicht gedetacheerde buitenlandse medewerkers

Sinds 1 maart 2020 geldt een meldingsplicht voor buitenlandse werkgevers (dienstverrichters) en zelfstandigen die in Nederland personeel detacheren. De meldingsplicht vloeit voort uit de Europese wet WagwEU (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie). Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie is echter gebleken dat deze meldingsplicht nog niet bij alle Nederlandse ondernemers bekend is.

De meldingsplicht voor gedetacheerde buitenlandse werknemers houdt in dat werkgevers uit andere EER landen en Zwitserland hun werkzaamheden en de komst van werknemers die tijdelijk in Nederland gaan werken, vooraf verplicht dienen te melden. De Nederlandse werkgever moet daarbij controleren of de buitenlandse medewerkers zijn gemeld en of de melding klopt. Doordat deze medewerkers gemeld worden, kan de overheid controleren of zij onder veilige, gezonde en eerlijke omstandigheden werken en tegen de juiste, Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Hiermee wordt ook oneerlijke concurrentie voorkomen. Voorbeelden van deze medewerkers zijn: zelfstandigen en werkgevers die met eigen personeel naar Nederland komen, multinationale bedrijven die medewerkers detacheren naar een eigen vestiging in Nederland en uitzendondernemers die uitzendkrachten in Nederland laten werken.

Het melden is verplicht. Als de buitenlandse medewerker niet gemeld is, riskeren zowel de Nederlandse werkgever als de buitenlandse werkgever een boete. Er wordt hierop gecontroleerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Informeer daarom de buitenlandse werkgever of zelfstandige over het feit dat hij zijn personeel dient te melden. Controleer vervolgens of de gegevens van de melding kloppen. Is de melding in orde, dan kun je deze goedkeuren. Dit betekent dat de gedetacheerde medewerker bij je aan de slag kan zonder dat je een boete riskeert.

Het melden en controleren van de melding kan op de website meldloket.postedworkers.nl

Als je nog vragen hebt over de meldingsplicht, neem dan gerust contact op met één van onze juristen via jur@cbm.nl.

Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij