WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Meer ondersteuning van CBM bij arbeidsmarktproblematiek

De economische verwachtingen zijn niet voor alle werkgevers even rooskleurig. Er wordt een periode van recessie verwacht door het coronavirus.
Reden voor CBM om de bestaande dienstverlening te intensiveren en specifieke diensten aan te bieden. Zo kunnen we leden helpen en ondersteunen bij de vraagstukken waar zij tegen aan lopen.

We merken dat er bij de bedrijven met teruglopende omzetten en bedrijfsresultaten nagedacht wordt over behoud van werkgelegenheid, en men zich tegelijkertijd wil voorbereiden op mogelijk gedwongen ontslagen of zelfs een dreigend faillissement. Aan de andere kant zijn er bedrijven die in een andere markt opereren en nog steeds staan te springen om goed opgeleid personeel met ervaring in dienst te nemen.

Waar kan CBM mee helpen?
Er moet een balans zijn tussen omzet, resultaat en personele inzet om een gezonde bedrijfsvoering te houden. CBM kan bedrijven ondersteunen bij te veel of te weinig personeel door werknemers te faciliteren in de transitie naar ander werk.

Vraag- en aanbodservice
CBM bemiddelt bij deze service in verzoeken over vraag en aanbod van werk, personeel en materialen. Het is een handig, gratis instrument om bijvoorbeeld in korte tijd een partner te vinden aan wie werk kan worden uitbesteed of als je zelf tijdelijk werknemers nodig hebt. Lees meer

Behoud vakvaardig personeel voor de branche
Via haar ruime netwerk biedt CBM werkgevers de mogelijkheid de vraag naar en het aanbod van werknemers via vacatures@cbm.nl op een vacatureoverzicht plaatsen. Ook werknemers hebben toegang tot dit overzicht en kunnen dus op openstaande vacatures solliciteren. Lees meer

Hulp bij duurzame inzetbaarheid
CBM zet vol in op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het primaire doel is om werkgevers te ondersteunen bij het aansturen op een gezond en wendbaar bedrijf met vitale werknemers. Lees meer

Juridisch advies bij ontslag of reorganisatie
CBM verleent ook juridische ondersteuning aan de leden bij reorganisaties en ontslagprocedures.
Dat varieert van hulp bij het opstellen van een plan van aanpak bij een reorganisatie, het bepalen van de ontslagvolgorde, het onderhandelen over vaststellingsovereenkomsten, communicatie richting personeel, het opstellen van een sociaal plan, ontslagaanvragen via het UWV, overleg met vakbonden en ondernemingsraad en alles wat er nog meer bij ontslag komt kijken. Lees meer

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Anouk van Stipriaan
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij

Miranda Oosdijk
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij

Kees Zwetsloot
Financiƫn, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij