WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Meer geld in 2023 voor milieuvriendelijke investeringen

Bedrijven krijgen meer mogelijkheden voor investeringen in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met belastingvoordeel. Het budget voor de regelingen Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA\Vamil) is verhoogd naar € 217 miljoen voor 2023. Hiermee maakt de overheid het investeren in deze bedrijfsmiddelen voor bedrijven extra aantrekkelijk.

Meer bedrijfsmiddelen op Milieulijst 2023
De basis van de regeling is de Milieulijst, die aangepast is. Op de Milieulijst 2023 staan ruim 300 bedrijfsmiddelen waarbij bedrijven fiscaal voordeel krijgen als zij hierin investeren. Ten opzichte van 2022 zijn er 22 nieuwe bedrijfsmiddelen bijgekomen,18 bedrijfsmiddelen zijn er van af en verschillende bedrijfsmiddelen zijn gewijzigd. De nieuwste aanpassingen dragen bij aan de overgang naar een klimaatneutrale en circulaire economie en een gezonde leefomgeving. De uitstoot van schadelijke broeikasgassen wordt bijvoorbeeld voorkomen. En we moeten slimmer omgaan met grondstoffen en materialen: maximaal benutten en hergebruiken.

Elk jaar meer budget
Vanaf 2023 verhoogt het kabinet het budget voor de MIA elk jaar met € 48 miljoen. Het MIA\Vamil-budget komt hiermee op € 217 miljoen voor 2023: € 192 miljoen voor de MIA en € 25 miljoen (ongewijzigd) voor de Vamil. De extra MIA-steun houdt rekening met onder andere inflatie en hogere materiaalkosten. En er is ruimte om enkele technieken extra te stimuleren.

Meer informatie is te vinden op rvo.nl/nieuws/meer-geld-2023-milieuvriendelijke-investeringen. Hier vind je onderaan ook de wijzigingen in de Milieulijst en de interactieve kaart met overzichten van bedrijfsmiddelen en technieken per sector (kijk bij ‘Gebouwde omgeving’).

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij