WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Matrasrecycling in volgende fase

In Nederland danken we jaarlijks meer dan een miljoen matrassen af. Ze worden voor het grootste deel verbrand voor energieopwekking. Een derde deel wordt in recyclinginstallaties verwerkt tot ‘bonded foams’ voor ondertapijten, isolatiemateriaal, staal of katoen. In de komende jaren moeten we het verbranden van matrassen terugdringen en het recyclingdeel flink laten groeien.

Initiatief van vijf producenten en importeurs
Vijf matrasproducenten en -importeurs (Auping, Beter Bed, Hilding Anders, Ikea en Swiss Sense), hebben met behulp van CBM en INretail op 14 september 2019 hun voorstel neergelegd bij minister Stientje van Veldhoven van I&W. Doelstelling is het recyclingdeel van matrassen tot 2028 te laten groeien naar 75%. Op 4 oktober is dit voorstel aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees hier alles over de pyrolisepilot matrasafval

Algemeen verbindend verklaren
De intentie om matrassen te recyclen die een bedrijf (producent, importeur, onliner) voor het eerst in Nederland in de handel brengt, noemen we Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV). Basis van deze UPV is een afvalbeheerbijdrage, die nodig is om de recycling van matrassen te betalen. De Minister moet de UPV algemeen verbindend verklaren (AVV), waardoor alle bedrijven in de branche verplicht zijn eraan mee te betalen.

Voorwaarde is dat de aanvragers van deze AVV een gezamenlijk marktaandeel hebben van minimaal 75%. De genoemde vijf initiatiefnemers hebben dat. Binnenkort zal CBM ook haar andere leden in de sector vragen zich aan te sluiten bij dit initiatief. Het gaat hierbij in eerste instantie om matrassen voor consumenten, niet om de zakelijke markt.  

Goedkeuring door minister
De AVV wordt binnenkort aangevraagd. In een brief aan de tweede kamer heeft Minister Van Veldhoven aangegeven dat zij de AVV-aanvraag wil goedkeuren. Intussen werkt de initiatiefgroep aan een beheersorganisatie die de UPV gaat uitvoeren en coördineren. Het is de bedoeling dat het hele systeem begin 2021 operationeel is.

Recyclingcapaciteit
Daarvoor is uiteraard ook voldoende recyclingcapaciteit nodig. En die komt er ook. 15 april 2020 is een vierde installatie geopend en een vijfde zit voor 2021 in de planning. De investeerders die dit mogelijk maken, willen op termijn de capaciteit tot 1 miljoen matrassen per jaar vergroten.

Adviseurs

Dirk van Deursen
Adviseur innovatie
  023 515 88 00
mail mij