WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Mag je jouw werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn?

Voorheen leek het onmogelijk voor werkgevers om naar de vaccinatiestatus van hun werknemers te vragen in verband met hun privacy. Op rijksoverheid.nl is te vinden in welke gevallen dit tóch is toegestaan.

Het uitgangspunt blijft dat niet een werkgever, maar alleen de bedrijfsarts mag vragen naar medische gegevens van werknemers. Dat volgt uit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Het vragen naar de vaccinatiestatus van werknemers is een ander verhaal. Deze kennis kan voor een werkgever namelijk noodzakelijk zijn om een veilige werkomgeving te kunnen garanderen, bijvoorbeeld als er kwetsbare mensen werkzaam zijn.

De werknemer is niet verplicht antwoord te geven op de vraag of hij gevaccineerd is. Ook mag de werkgever niet vastleggen wat de werknemer heeft geantwoord. Een enquête of vragenlijst met deze vraag opstellen is dan ook niet toegestaan. Het stellen van de vraag dient dus alleen om een algemeen beeld te krijgen van de vaccinatiegraad op de werkvloer. Ook moet de werkgever de afweging hebben gemaakt of het noodzakelijk is om dit te weten en of dit de enige manier is om de veiligheid op de werkvloer te kunnen garanderen.

De werkgever kan hier gevolgen aan verbinden, zoals het aanpassen van het werkrooster, het aanbieden van een andere werkplek of de optie bieden om (meer) thuis te werken. Belangrijk is dat een werknemer geen negatieve gevolgen mag ondervinden als gevolg van zijn vaccinatiestatus. Een werknemer om deze reden ontslaan, tijdelijk op non-actief stellen of bij minder werk betrekken is dus niet toegestaan.

Overigens is deze nieuwe ontwikkeling niet gebaseerd op een nieuwe wet of rechterlijke uitspraak. De overheid geeft slechts een nieuwe interpretatie van de AVG. Dit betekent dat dit vraagstuk nog niet definitief is beslecht. Het zou goed kunnen dat een rechtbank zich hier nog over buigt.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij