WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Maatregelenlijst beschikbaar voor bedrijven die verplicht zijn tot energiebesparende maatregelen

Gemeenten en andere overheden gaan bedrijven vaker en intensiever controleren op het nemen van energiebesparende maatregelen. Hier hebben wij je eerder over geïnformeerd. Nu is er een maatregelenlijst beschikbaar voor onze branche.

Voor wie geldt deze verplichting?
Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen wanneer zij een jaarlijks elektriciteitsverbruik hebben van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m³ aardgasequivalenten (Aeq).
Belangrijk is om te weten hoeveel gas en elektriciteit je gebruikt, zodat je na kunt gaan of deze wetgeving voor je bedrijf van toepassing is. Wij denken dat het geldt voor ongeveer de helft van onze leden. Het is geen nieuwe wetgeving maar het bevoegd gezag (meestal gemeente) gaat intensiever controleren.

Energiebesparende maatregelen
In het Activiteitenbesluit milieubeheer, art. 2.15 is de verplichting beschreven, dat in gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m³ aardgasequivalenten (Aeq) alle maatregelen zijn genomen met een maximale terugverdientijd van vijf jaar. De terugverdientijd is mede afhankelijk van de energieprijs.

Erkende maatregelenlijst
De afgelopen jaren hebben branches (waaronder ook de houtbranches) de gelegenheid gekregen hun eigen erkende-maatregelenlijst voor energiebesparing op te stellen. Hiermee wordt voorkomen dat ieder bedrijf afzonderlijk in overleg moet met de handhavende instantie (gemeente) over welke maatregelen getroffen moeten worden en of de terugverdientijd wel binnen vijf jaar ligt. Deze maatregelenlijst is nu beschikbaar: Maatregelenlijst 17. Meubels en hout: uittreksel. Een andere mogelijkheid is om het filter in te vullen: Direct naar FEM-Openbaar.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij