WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Loonschalen

In de cao (1 januari 2018 tot en met 31 december 2019) Meubelindustrie en Interieurbouw zijn loonschalen opgenomen. Hieronder zijn de loonschalen voor de lopende cao opgenomen (per week of per maand).
Dit is een gevolg van de cao afspraak, dat op 1 januari 2019 de loonschalen en de daadwerkelijk betaalde lonen verhoogd worden met € 45,- bruto. Dat betekent dat alle lonen, per 1 januari met € 45,- bruto per maand verhoogd moeten worden. Ook de lonen die al boven de in de cao opgenomen schalen zitten moeten dus met € 45,- bruto verhoogd worden. Dat geldt uiteraard voor de fulltime dienstverbanden, Parttime moet dan naar rato berekend worden.

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158842
mail mij