WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Loonkosten voor ondernemers omlaag

Bij een toekomstige herziening van het belastingstelsel moet bekeken worden of de loonkosten van werknemers uit lagere loonschalen omlaag kunnen. Zo komen zij eerder aan de slag doordat bijvoorbeeld een kleine ondernemer goedkoper personeel kan aannemen, terwijl deze werknemer niet minder betaald krijgt. Dat zei minister Asscher van Sociale Zaken (SZW) bij de opening van de Week van de Ondernemer.

Asscher wees de aanwezigen in de Jaarbeurs op het feit dat de omzet en winst van een onderneming voor een belangrijk deel afhangt van de betrokkenheid van haar medewerkers. In de bouwsector is zelfs bijna een kwart van de omzetontwikkeling afhankelijk van de bereidheid van medewerkers om bijvoorbeeld nieuwe dingen te leren of flexibel met hun werktijden om te gaan. In de industrie is bijna 15% van de omzetontwikkeling daarvan afhankelijk.  Het ministerie van SZW heeft daarom een website ontwikkeld waarop werkgevers kunnen uitrekenen wat investeren in hun werknemers de onderneming oplevert.

Volgens Asscher zijn werknemers overigens vaak flexibeler dan hun werkgever verwacht. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW blijkt namelijk dat medewerkers veel vaker dan hun baas denkt bereid zijn om zich bijvoorbeeld om of bij te scholen, gezonder te gaan leven, te verhuizen of zelfs een heel andere functie te accepteren binnen het bedrijf.

Op het congres kondigde Asscher verder aan dat hij vaker van gedachten wil wisselen met kleine ondernemers om te horen waar mogelijke knelpunten liggen. Hij roept daarom een panel voor het midden- en kleinbedrijf in het leven waarin hij een aantal keer per jaar een groep werkgevers uit verschillende bedrijfstakken uitnodigt om de problemen bespreken waar deze ondernemers tegenaan lopen.

Bron: VNO-NCW
Contactpersoon: Allard Moolenaars/T 023 515 88 42

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij