WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Lichte stijging minimumloon per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 bedraagt het minimumloon € 1.684,80 per maand. Dit is slechts een verhoging van 0,29% ten opzichte van het minimumloon dat gold per 1 juli 2020. Deze stijging is opvallend klein. Per 1 juli 2020 was er nog sprake van een stijging van 1,6%.

Ieder jaar wordt het wettelijk minimumloon per 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. De minimumbedragen die in de 1e helft van 2021 gaan gelden, zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 januari 2021:
€ 1.684,80 per maand
€ 388,80 per week
€ 77,76 per dag.

Dit is wat werkgevers minimaal moeten betalen aan werknemers van 21 jaar en ouder betalen bij een fulltime dienstverband. Voor jongeren onder de 21 jaar gelden aangepaste bedragen. Er is geen vast minimumloon per uur. De werkgever deelt daarvoor het minimumloon per week door het aantal uur dat in de organisatie een fulltime werkweek is (meestal 36 of 40 uur).

Voor BBL’ers geldt een uitzondering
Voor werknemers die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen, geldt een uitzondering. Zij hebben namelijk niet meegedaan met de stapsgewijze verhogingen van het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 en 1 juli 2019. Voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 20 jaar gelden dezelfde bedragen als voor andere jongere werknemers. Maar voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar gelden afwijkende wettelijke minimumjeugdlonen, zie de tabel hieronder.

Leeftijd Percentage Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder 100% € 1.684,80 € 388,80 € 77,76
20 jaar 80% € 1.347,85 € 311,05 € 62,21
20 jaar BBL 61,5% € 1.036,15 € 239,10 € 47,82
19 jaar 60% € 1.010,90 € 233,30 € 46,66
19 jaar BBL 52,5% € 884,50 € 204,10 € 40,82
18 jaar 50% € 842,40 € 194,40 € 38,88
18 jaar BBL 45,5% € 766,60 € 176,90 € 35,38
17 jaar 39,5% € 665,50 € 153,60 € 30,72
16 jaar 34,5% € 581,25 € 134,15 € 26,83
15 jaar 30% € 505,45 € 116,65 € 23,33

 

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij