WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Leg verbod op privégebruik auto altijd vast

Als een werkgever zijn werknemer verbiedt om een bestelauto privé te gebruiken, moet hij ervoor zorgen dat dit verbod schriftelijk is vastgelegd. Anders is de kans zeer groot dat er toch rekening moet worden gehouden met een bijtelling voor privégebruik.

Stelt een werkgever een bestelauto ter beschikking aan zijn werknemer maar hij verbiedt privégebruik, zodat er geen rekening hoeft te worden gehouden met een bijtelling voor privégebruik, dan moet dit verbod wel aan de volgende voorwaarden voldoen:
• het verbod moet schriftelijk zijn vastgelegd;
• de vastlegging van het verbod moet bij de loonadministratie worden bewaard;
• er moet voldoende toezicht op de naleving van het verbod zijn;
• er wordt een passende sanctie opgelegd bij overtreding van het verbod.

Bron: Rendement

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij