WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Leeftijdsgrens Jong Management naar 45 jaar

In januari jl. heeft JM haar Ledenvergadering gehouden. Op de agenda stond een aantal belangrijke zaken, waaronder aansluiting bij ‘groot CBM’, verhoging van de leeftijdsgrens, het ledenaantal en het programma 2016.

JM-leden vinden dat hun groeicapaciteiten binnen hun bedrijf ligt tussen hun 35ste en 45ste levensjaar. Lid zijn van Jong Management levert een grote bijdrage in deze groei. Unaniem heeft de groep dan ook besloten de leeftijdsgrens te verhogen naar 45 jaar. Hierdoor kunnen de managers en eigenaren, die momenteel in hun 40ste levensjaar zitten nog 5 jaar aansluiten bij JM.
In het programma 2016 is te zien, dat de aansluiting bij het ‘groot CBM’ belangrijk is en dat er bij elke activiteit een thema terug is te vinden.

Voor het programma 2016 was er in de vergadering een uitgebreide discussie over wat er in 2016 bezocht moet gaan worden. Een mooie discussie, aangezien dat de betrokkenheid aantoont van de individuele leden bij JM. Ook ziet JM voor zichzelf een rol weggelegd in het organiseren van de Netwerkdag, het Event voor zowel CBM als JM leden, waar ‘het netwerken’ centraal staat.

Klik hier om het programma te bekijken. Interesse in Jong Management of ideeën voor het programma neem contact op met Katja Jonker of Erna Ottenbros. Een keer gratis op proef deelnemen kan natuurlijk ook (voorwaarden: lid van CBM én < 45 jaar) – mail ons op jm@cbm.nl.

Adviseurs

Quirijn van Rooij
Account Manager
  023 515 88 00
mail mij