WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Landelijke actiedag vakbonden 29 mei tegen kabinetsbeleid rond pensioenen

Vakbonden hebben opnieuw collectieve acties aangekondigd op 29 mei. De bonden demonstreren én roepen werknemers op om die dag te gaan staken tegen het kabinetsbeleid rond pensioenen.

Net als eerder bij de landelijke actiedag van 18 maart hebben VNO-NCW en MKB-Nederland aan de vakbeweging laten weten dat men de problemen rondom het pensioenstelsel graag in overleg wil oplossen aan de onderhandelingstafel met het kabinet. Acties en stakingen helpen daarbij niet.

Je kan ook getroffen worden door de collectieve acties, doordat werknemers individueel of in groepen gaan staken.

De collectieve acties zijn in beginsel toegestaan. Uiteraard moeten de vakbonden zich in het kader van collectieve acties wel aan bepaalde regels houden.

Zo moeten zij acties in elk geval tijdig bij de betreffende bedrijven aankondigen, zodat de noodzakelijke maatregelen getroffen kunnen worden en er overleg met de vakbond kan plaatsvinden over de veiligheidsaspecten. Uitgangspunt is dat de veiligheid van het personeel nooit in gevaar mag komen en dat er geen schade aan materiaal van de werkgever mag worden aangericht.

Indien er tijdens werktijd wordt gestaakt, dan geldt dat de stakers over deze tijd geen recht op loon hebben. Omdat het gaat om collectieve acties die door de bonden worden gevoerd in het kader van arbeidsvoorwaarden, hebben werkwilligen die als gevolg van de staking niet kunnen werken ook geen recht op loon. Werknemers die tijdens de acties gewoon doorwerken behouden hun recht op loon.

Overigens is het niet toegestaan het werk van stakers binnen de onderneming te laten overnemen door anderen, bijvoorbeeld uitzendkrachten of zzp’ ers. Eventueel zou wel een andere onderneming ingeschakeld kunnen worden om een opdracht elders te laten uitvoeren.

Als de vakbonden acties aankondigen in jouw bedrijf, dan vernemen wij dat graag, zodat we kunnen bekijken of de vakbonden zich aan de regels houden. Ook als je jezelf genoodzaakt voelt een andere partij in te schakelen voor het uitvoeren van een opdracht, horen we dat graag van te voren zodat we je kunnen adviseren over de juiste stappen.

Lees ook de hele brief van VNO-NCW en MKB-Nederland aan de leden i.v.m. acties vakbeweging.

Contact: jur@cbm.nl of 023 515 8842

PS 28 mei staakt het OV. Houd er rekening mee dat je werknemers hiervan belemmeringen in hun reistijd kunnen ervaren. 

 

 

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij