WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Lage WW-premie: elektronische handtekening volstaat ook

Onlangs publiceerden we een bericht over de WW-premiedifferentiatie die per 1 januari 2020 wordt toegepast door de inwerkingtreding van de WAB. De lage WW-premie geldt voor werknemers die een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben voor onbepaalde tijd (geen oproepovereenkomst). Het is echter niet nodig om een volledige arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op te maken. Een addendum is ook voldoende. Uit het addendum moet blijken dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (wederom: geen oproepovereenkomst), en het addendum moet door zowel werkgever als werknemer zijn ondertekend.

Nu blijkt uit het uitgebrachte kennisdocument Premiedifferentiatie WW dat het addendum ook elektronisch ondertekend en verwerkt mag worden. Dit betekent dat een digitale handtekening volstaat. Ook instemming via de e-mail of bijvoorbeeld via een link in het HR-systeem geldt als elektronische ondertekening. Feit blijft dat werkgevers tot 1 april 2020 de tijd hebben om de administratie voor de lage WW-premie op orde te brengen. 

Een voorbeeld van zo’n bevestigingsbrief voor een vast contract kan je opvragen bij een van onze adviseurs.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij