WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Kunnen contracten zomaar eenzijdig worden gewijzigd of opgezegd wegens corona?

Het ligt voor de hand dat jouw leverancier/afnemer het coronavirus als reden zal gebruiken om onder bepaalde contractuele verplichtingen uit te komen.

In principe moeten overeenkomsten gewoon worden nagekomen. Er kan dus niet zomaar eenzijdig worden beslist dat orders worden uitgesteld of geannuleerd of dat er niet wordt betaald. Dit kan alleen in de gevallen wanneer de oorzaak niet is toe te rekenen aan jouw leverancier/afnemer. Bijvoorbeeld in het geval van overmacht of bij onvoorziene omstandigheden, als uitzonderlijke situatie.

Wat als mijn contractpartij zich beroept op overmacht?
Om geen schade te hoeven vergoeden, zal jouw leverancier/afnemer in verband met corona waarschijnlijk een beroep doen op overmacht. Of sprake is van overmacht hangt af van de inhoud van het contract en de omstandigheden die hebben geleid tot het beroep op overmacht. In het contract of de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden staat vaak een overmachtsbepaling beschreven. Hierin is dan vermeld wanneer sprake is van overmacht en wat de gevolgen daarvan zijn. Ziektes, epidemieĆ«n of quarantaines kunnen bijvoorbeeld zijn genoemd. Onder verwijzing van overheidsmaatregelen die genomen zijn om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, kan wel een beroep worden gedaan op overmacht. 

Wil je hier echt zeker van zijn, dan kun je altijd het contract door ons laten checken. Neem dan contact op met de juridische afdeling op 023 515 88 00.

Wat als mijn contractpartij zich beroept op onvoorziene omstandigheden?
Ook kan het zo zijn dat jouw leverancier/afnemer van mening is dat het coronavirus een onvoorziene omstandigheid betreft. Bijvoorbeeld in het geval dat betalingen, door het coronavirus op korte termijn tot een faillissement leidt. Of dat er gewoonweg niet geleverd kan worden. Wanneer dit gevolg niet was voorzien ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, kan de overeenkomst wel worden gewijzigd. Dit betekent dat je met jouw leverancier of afnemer nieuwe afspraken zult moeten maken. Wij adviseren wel, en dat geldt voor beide partijen om een flexibele houding aan te nemen en zodoende in dit kader rekening met elkaar te houden.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij