WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Krediet voor een leven lang leren

Iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering, kan vanaf september geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen met het levenlanglerenkrediet. DUO, de financieringsinstantie voor onderwijs van de overheid, voert deze maatregel uit om mensen in staat te stellen zich ook op latere leeftijd te blijven ontwikkelen. Vanaf juni is het mogelijk om het levenlanglerenkrediet bij DUO aan te vragen.

Collegegeld of lesgeld
Het krediet kan worden gebruikt voor een duale, voltijd- of deeltijdopleiding in het hoger onderwijs of een voltijdopleiding (beroepsopleidende leerweg) in het middelbaar beroepsonderwijs. De hoogte van het levenlanglerenkrediet hangt af van de hoogte en het soort collegegeld of lesgeld dat de student moet betalen. Het krediet geldt voor de duur van een opleiding. Wie een deeltijdopleiding volgt, kan in bepaalde gevallen een jaar extra lenen.

Terugbetalen
Voor het levenlanglerenkrediet geldt dezelfde rente die studenten met recht op reguliere studiefinanciering hebben. Als het recht op levenlanglerenkrediet stopt, begint de lener in principe op 1 januari van het daaropvolgende jaar met terugbetalen. Hij moet de lening in vijftien jaar terugbetalen. Hoeveel per maand hij terug moet betalen, hangt af van het inkomen.

Meer informatie over het levenlanglerenkrediet staat op www.duo.nl.

Bron: VNO-NCW

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij