WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Knelgevaar bij natuursteen

Leden die werken met natuursteen willen we waarschuwen voor knelgevaar. In de afgelopen vijf jaar zijn er drie dodelijke ongevallen geweest bij de verticale opslag van plaatmateriaal. Het is van belang dat er maatregelen worden getroffen zodat zwaar plaatmateriaal niet om kan vallen! 
We willen hierbij ook specifiek het gevaar bij laden en lossen benoemen! Een maatregel hiervoor kan zijn het plaatsen van palen op de werkplekken waar de platen gelost en opgeslagen worden.

Neem voor meer informatie contact op met CBM.

Een kort overzicht van de verantwoordelijkheden van werkgevers en werknemers is te vinden op arboportaal.nl.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij