WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Klachtafhandeling bij aanbesteden verplicht

Na veel gezamenlijke lobby inspanningen in het kader van ‘Beter Aanbesteden’ neemt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) concrete maatregelen om de rechtsbescherming bij aanbesteden voor ondernemers te verbeteren. Ze werken nu aan een verplichte klachtafhandeling bij aanbesteden.

Verplichte klachtenregeling
Goed bericht voor CBM-leden die meedoen met aanbestedingen. Als zij klachten hebben kunnen ze binnenkort terecht bij een onafhankelijk klachtenloket van de aanbestedende dienst. Alle aanbestedende diensten in Nederland worden wettelijk verplicht een laagdrempelige klachtenregeling in te stellen, met een onafhankelijk klachtenloket binnen of buiten de organisatie of in samenwerking met andere organisaties. Zo’n klachtenloket moet specifiek worden ingericht voor de behandeling van klachten over aanbestedingen. Deze verplichting wordt opgenomen in de Aanbestedingswet 2012. Op dit moment worden de wetteksten daarvoor opgesteld door het ministerie.

Lees meer op pianoo.nl/nl/regelgeving

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij