WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Kijkje in de keuken bij Hout- en Meubileringscollege

HMC nodigt CBM-leden van harte uit om een kijkje in de keuken te komen nemen van de opleidingen in de meubel- en houtsector.

Tijdens een rondleiding door de school wordt ingezoomd op hoe studenten voorbereid worden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Deelthema’s zijn bijvoorbeeld duurzaamheid, digitalisering en nieuwe technieken. Ook zijn er demonstraties zoals over Virtual Reality en Mixed Reality.

Zowel regionaal als internationaal komen bedrijven in de sector dezelfde uitdagingen tegen: een tekort aan werknemers, gebrek aan bepaalde vaardigheden en te weinig kennis op bepaalde gebieden. HMC neemt deel aan een internationale samenwerking (project Allview) om op Europees niveau concrete oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar de sector voor staat.

De input van CBM-leden als branche-experts is erg belangrijk. Deze worden geïnventariseerd tijdens de rondetafelgesprekken.

Datum, locatie en programma
Donderdag 17 februari, van 15.30 – 19:30 uur
HMC Rotterdam, Erasmuspad 10, 3052 KP Rotterdam

15:30 inloop
16:00 Rondleiding HMC
16:30 Presentatie HMC
17:30 Maaltijd
18:15 Rondetafelgesprekken
19:15 Borrel

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar, aanmelden kan bij Monique van Niekerk.

Adviseurs

Monique van Niekerk
Accountmanager
  023 515 88 00
mail mij