WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Kabinet eist recycling matrassen en meubelen

Het kabinet heeft in een officiële brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er een producentenverantwoordelijkheid komt voor matrassen en meubelen. Stakeholders in de keten, waaronder meubel- en matrasfabrikanten en interieurbouwers, moeten zelf oplossingen aandragen voor hergebruik van matrassen en meubelen. Partijen mogen vrijwillig met oplossingen komen, maar om druk op de ketel te houden, bereidt het kabinet alvast een wetgevingstraject voor. Als er medio 2019 geen betekenisvolle concrete stappen gezet zijn, dan wordt dit afgedwongen via wetgeving.

Brief Kabinet

CBM is namens onze leden hier nauw bij betrokken. We werken binnen de matrasketen aan concrete oplossingen voor het recyclen van matrassen. Wij hebben goede afstemming met matrasfabrikanten, retailers, afvalverwerkers, schuimproducenten en grote verkopers zoals Ikea en Beter Bed. De urgentie wordt steeds groter.

CBM is ook bezig om met stakeholders in de keten oplossingen te ontwikkelen voor het circulair gebruik van plaatmateriaal en kunststof. Op dit moment inventariseren we hoeveel spaanplaatafval er binnen de branche is. Het is belangrijk dat we hier een goed beeld van hebben, vul daarom nu de korte enquête in, het kost gemiddeld 2 minuten invultijd. 

 

 

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij