WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Jong Management luidt het nieuwe jaar in met ALV

Op donderdag 16 januari jl. vond de Algemene Ledenvergadering en Nieuwjaarsborrel van CBM Jong Management plaats in het recent geopende Broeinest van Baars & Bloemhoff in Utrecht. We werden hartelijk ontvangen op deze mooie nieuwe locatie. De opkomst was groot en het was goed om te zien dat er weer een aantal nieuwe leden aanwezig waren.

De ALV begon met het afscheid van twee leden die de leeftijd van 45 jaar hebben bereikt. En ondanks dit afscheid konden wij in de vergadering melden dat het ledenaantal in 2019 goed was toegenomen. De teller staat nu op 65, waar in het nieuwe jaar al weer twee nieuwe leden zijn bijgekomen. Er werd teruggekeken op de activiteiten in 2019 waarbij zeker onze reis naar Litouwen niet kon ontbreken.

Vervolgens werd het tijd om de bestuurshamer door te geven aan de nieuwe voorzitter Lars van Gruythuisen van Hubbers Interieurmakers. Scheidend voorzitter, Jan-Willem van Manen van Perfotube, was speciaal voor deze gelegenheid nog even langs de groothandel gegaan om een echte hamer aan te schaffen. Jan-Willem wenste Lars veel succes in het komende jaar, waarna Jan-Willem op zijn beurt werd bedankt voor de bewezen diensten voor Jong Management. Als nieuw bestuurslid werd Eli Groeneveld van Leeuwerik Plaat verwelkomd.

Na deze plichtplegingen werden we door Timothy Leerdam en Anthony Jannink bijgepraat over het Broeinest, en volgde een rondleiding in het nieuwe praktijklokaal. In dit lokaal zal Anthony de trainingen namens Baars & Bloemhoff gaan geven.

Het bezoek werd afgesloten met een borrel waarna we de straat over staken naar Werkspoorcafé De Leckere voor een diner. Daar werden we verwelkomd met een glas champagne om het jaar goed in te luiden. Na de heerlijke beer & bites konden wij tevreden weer op huis aan. Het jaar van Jong Management is goed gestart.

Adviseurs

Monique van Niekerk
Accountmanager
  023 515 88 00
mail mij