WORD LID BEL ONS MAIL ONS

JM-ers trekken elkaar over de streep tijdens het Netwerkcafé bij Hubbers Interieurmakers

Het 40-jarig bestaan van Hubbers Interieurmakers werd donderdag 5 oktober uitgebreid gevierd met leden en oud-leden van Jong Management. Ron Bons, ‘de sferemoniemeester’ van de middag, heette iedereen op eigen wijze welkom bij de deur van Hubbers. Een goed begin van het JM-netwerkcafé.

Emiel Mathijssen vertelde het verhaal van Hubbers en hun werkwijze en kracht waardoor zij al 40 jaar opereren als interieurbouwer. In de veertig jaar tijd is er op technisch gebied veel veranderd en de werkplaats is dan ook uitgerust met de meest geavanceerde gereedschappen en machines. Op de vraag van de sferemoniemeester waar Emiel het meest trots op is, antwoordde hij: op het team! Het team werkt met enorm veel inzet, is enthousiast en werkt zelfstandig. Dat Lars Gruythuisen lid is van Jong Management, is belangrijk. Jong Management vertegenwoordigd de nieuwe generatie binnen de branche en de contacten die worden opgedaan zijn van toegevoegde waarde voor het bedrijf. Emiel is ooit zelf lid geweest maar zag toen de meerwaarde niet, maar hij heeft inmiddels zijn mening bijgesteld.

Na de woorden van Emiel werd in drie groepen rondgelopen door het bedrijf en stond men kort stil bij elke collega om het productieproces van Hubbers toe te lichten. Na de inspirerende rondleiding verzamelden de groepen in de fabriekshal voor een discussie over een aantal onderwerpen middels het principe ‘Challange Day’. Een methode om met respect en medeleven met elkaar te discussiëren en naar elkaar te luisteren.Veel onderwerpen passeerden de revue, waaronder de flexibiliteit onder medewerkers binnen het bedrijf, hoe om te gaan met ziekteverzuim, het opleidingsniveau binnen de branche, de vervanging van vakmanschap voor robotisering en hoe om te gaan met veranderingen.

Het idee van de middag was om elkaar over de streep te trekken om meer te laten zien. Hoe ga je met deze onderwerpen om in je bedrijf? Uiteindelijk is dat door de sferemoniemeester en de deelnemers goed gelukt en werd er dieper over de materie gesproken.

Het resultaat: dankzij Hubbers Interieurmakers heeft er een mooie JM-netwerkcafé plaatsgevonden in Leuth en gingen zowel leden als oud-leden tevreden naar huis. Een dank gaat uit naar het team van Hubbers Interieurmakers en Jong Management feliciteert het bedrijf met het 40-jarig jubileum.

 

 

Adviseurs

Marleen Pouwels
Communicatiemanager/ events/officemanager
  023-5158815
mail mij