WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Is Goede Vrijdag een vrije dag?

Elk jaar ontvangen wij de vraag: is Goede Vrijdag een officiële feestdag? En als het een officiële feestdag is, hebben werknemers vrij met behoud van loon of moeten zij werken?

Goede Vrijdag is een officieel door de Rijksoverheid erkende feestdag. Een veelgehoord misverstand is dat een officiële feestdag voor werknemers automatisch een wettelijk bepaalde vrije dag betekent.

Er is namelijk geen wet waarin is vastgelegd welke feestdagen vrije dagen zijn. Dit kan ook niet omdat het in sommige sectoren – zoals bijvoorbeeld de zorg – onvermijdelijk kan zijn op een feestdag te werken. De hoofdregel is dat Goede Vrijdag geen recht geeft op een vrije dag, tenzij in de cao, de arbeidsovereenkomst of het arbeidsvoorwaardenreglement andere afspraken staan.

In onze CAO is hierover niets afgesproken en is Goede vrijdag dus geen vrije dag.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij