WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Invoering zzp-wet opgeschort

De invoering van de nieuwe zzp-wet wordt uitgesteld tot 1 april 2016. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Wiebes van Financiën aan de Eerste Kamer.

Wiebes reageert hiermee op zorgen over zijn wetsvoorstel dat de fiscale behandeling van zzp’ers op de schop neemt. De bestaande Verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt in het plan vervangen door zogeheten modelovereenkomsten. Daaruit moet blijken dat zzp’ers echte ondernemers zijn en geen schijnzelfstandigen met een verkapt dienstverband.

Vooralsnog zijn er echter maar weinig modelovereenkomsten beschikbaar. Wiebes schrijft dat ‘voor velen de onduidelijkheid nog te groot is om de consequenties van afschaffing van de VAR compleet te overzien. Opdrachtgevers vragen zich af of hun businessmodel wel helemaal voldoet, opdrachtnemers zijn onzeker over de opdrachtenstroom tijdens de transitie en leden van uw Kamer vragen zich af of de gewenste duidelijkheid uiteindelijk wel zal ontstaan.’

Wiebes wil daarom de wetsbehandeling in de Eerste Kamer uitstellen. Deze stond gepland voor 27 oktober, de uiterste datum om inwerkingtreding per 1 januari te halen. De bewindsman denkt nu aan inwerkingtreding per 1 april met een overgangsperiode tot 1 januari 2017. ‘Tot die tijd zal de Belastingdienst wel toezicht houden, maar nog geen repressieve handhavingsmaatregelen nemen.’

Geldigheid VAR
De VAR verdwijnt pas op 1 april 2016 in plaats van 1 januari 2016. De Belastingdienst heeft moeite om op tijd voldoende overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers te beoordelen, waarmee zij vooraf zekerheid kunnen krijgen over de arbeidsrelatie. De bedoeling is dat de modelovereenkomsten uiteindelijk de VAR-verklaring vervangen.

In de periode tot 1 januari 2017  krijgt u de tijd om uw werkwijze aan te passen. En tot die tijd zal de Belastingdienst wel toezicht houden, maar niet handhaven. De Belastingdienst zal als dat nodig is waarschuwen dat een aanpassing van de werkwijze nodig is om ‘buiten dienstbetrekking’ te werken. Totdat er met een goedgekeurde overeenkomst wordt gewerkt, blijft de bestaande VAR-verklaring geldig.

CBM Modelovereenkomst
De CBM heeft een modelovereenkomst  te beoordeling bij de aan de Belastingdienst voorgelegd. Zodra wij uitsluitstel hebben gekregen, dan kunt u deze overeenkomst gebruiken en weet u zeker of u loonheffingen moet inhouden en betalen.

De belastingdienst loopt nu wat echter wat vertraging op door de vele verzoeken die zij hebben gekregen. Vandaar dat de invoerdatum is uitgesteld.

 

Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij