WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Invoering wettelijk minimumuurloon

Afgelopen week heeft de Eerste Kamer ingestemd met het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer om een minimumuurloon in te voeren. Dit wetsvoorstel betekent een ingrijpende wijziging betreffende het minimumloon dat sinds 1969 per maand wordt vastgesteld. De wet zou per 1 januari 2024 in werking moeten treden.

Het doel van de wijziging is een eerlijker en transparanter minimumloon. Momenteel is het namelijk zo dat het maandelijkse minimumloon voor ieder bedrijf hetzelfde is, ongeacht de duur van de werkweek. Het (nadelige) gevolg daarvan is dat het uurloon van een werknemer die bijvoorbeeld 40 uur per week werkt, lager is dan wanneer hij 36 uur zou werken. Zijn maandelijkse inkomen blijft immers hetzelfde. Door middel van een minimumuurloon wordt dit eerlijker, al worden de lasten voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) hiermee verhoogd. De nieuwe regeling neemt namelijk het uurloon van de 36-urige werkweek als uitgangspunt.

Cao Interieurbouw en Meubelindustrie
In onze cao wordt het wettelijk minimumloon alleen gehanteerd voor werknemers die geen opleiding en ervaring hebben voor de functie die zijn doen en het werk waarvoor zij zijn aangenomen (artikel 17 lid 2). In dat geval mag de werkgever hen maximaal 1 jaar het wettelijk minimumloon betalen. Dit dient vanaf volgend jaar dus per uur uitgekeerd te worden.
Los daarvan is het nog niet te zeggen of de invoering van een minimumuurloon (in)directe gevolgen zal hebben voor de loonschalen in onze cao.

Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Mandy Kitsz
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023 515 88 00
mail mij