WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Al jaren wordt gesproken over de Omgevingswet. Het ziet ernaar uit dat deze 1 juli 2023 ingaat. De Omgevingswet bundelt een lappendekken aan wetten en voorschriften in één wet. Daarnaast zorgt de wet voor één digitaal loket dat het voor consumenten en het bedrijfsleven makkelijker maakt vergunningen aan te vragen en projecten te starten.

Het is alvast goed om te weten dat wanneer je bedrijfsactiviteiten hetzelfde blijven, er niets voor je verandert als de wet ingaat. Als je gaat uitbreiden, verbouwen, een vergunning aanvraagt, dan is het wel van belang om te weten waar je terecht kan en hoe je moet handelen.

Lees meer op rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij