WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Instituut voor beroepsziekten opgericht

Slachtoffers van bepaalde beroepsziekten kunnen met ingang van 1 januari 2023 aanspraak maken op een eenmalige financiële tegemoetkoming, de Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Daarmee wil SZW-minister Van Gennip lange procedures en onzekerheid voorkomen en de slachtoffers een korte en snelle route naar erkenning bieden.

LEXCES is het instituut dat de regeling gaat uitvoeren. Expertiseteams zullen bepalen of werknemers met klachten voor vergoeding in aanmerking komen.
In eerste instantie gaat het om drie beroepsziekten: longkanker door asbest, allergische astma en OPS (ook wel CSE genoemd).

De lijst met beroepsziektes door gevaarlijke stoffen wordt de komende jaren verder uitgebreid.

Lees hier meer over de TSB.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij