WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Inspectielijsten houtbewerkingsmachines

Het werken met houtbewerkingsmachines brengt risico’s met zich mee. De gevaren zijn onder andere:

  • In aanraking komen met en gegrepen worden door bewegende delen van het snijgereedschap, aan- en toevoerinrichtingen en as-einden.
  • Getroffen worden door wegvliegende voorwerpen, zoals werkstukken (terugslag) en delen van het snijgereedschap.
  • Bekneld raken tussen het werkstuk en de opspan- of aanvoerinrichting.
  • Onbedoeld of op onjuiste wijze in werking komen van de machine door een verkeerde plaatsing of beveiliging van de bedieningsknoppen.
  • Elektrocutie door kortsluiting in de machine of het in aanraking komen met bedrading onder spanning.
  • Veel ongelukken worden veroorzaakt door onjuist gebruik van beveiligingen.

Met behulp van de inspectielijsten voor houtbewerkingsmachines van SKH kan voor een groot aantal verschillende houtbewerkingsmachines een beoordeling worden uitgevoerd.
Deze beoordeling mag uitgevoerd worden door een ‘ter zake deskundig persoon’, denk bijvoorbeeld aan de technische dienst van een bedrijf. Sommige bedrijven besteden de beoordeling liever uit. Dit kan bij certificaathouders van SKH.

De inspectielijsten zijn gratis voor CBM-leden.
Aanvragen kan bij Nelleke Versloot via 023 515 88 00 of versloot@cbm.nl.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij