WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Inspectie SZW: brief over gevaarlijke stoffen op componentniveau

Inspectie SZW heeft 1000 brieven over het aanleveren van het gevaarlijke stoffenoverzicht verstuurd, mogelijk ook naar onze sector. Graag horen wij welke leden een dergelijke brief hebben ontvangen.

Bedrijven zijn verplicht de veiligheidsinformatiebladen van alle gebruikte producten te bewaren, een gevaarlijke stoffenregister bij te houden, werknemers voorlichting te geven over gevaarlijke stoffen en de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen; lakken en lijmen spuiten voor een afzuigwand en adembescherming en handschoenen dragen.

CBM vindt dat de vraag te ver gaat om het overzicht van gevaarlijke stoffen in een format van Inspectie SZW aan te leveren, aangezien bedrijven mogelijk hun eigen format hebben. Daarnaast wordt gevraagd dit op componentenniveau te doen, dus niet alleen welke lakken en lijmen worden gebruikt, maar ook uit welke stoffen deze lakken en lijmen weer bestaan (CAS-nummers). Dit is een enorme administratieve opgave en gaat in onze ogen veel te ver. CBM wil samen met andere sectoren en VNO-NCW het gesprek met Inspectie SZW aangaan.

Leden die deze brief ontvangen hebben verzoeken wij daarom om contact op te nemen met Nelleke Versloot.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij