WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Informatieplicht energiebesparing

Naar verwachting komt er vóór 1 juli 2019 een ‘meldingsplicht energiebesparende maatregelen’. Deze meldingsplicht geldt voor bedrijven die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken en vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een flink deel van de CBM leden krijgt vanaf 1 juli 2019 de plicht om bij de gemeenten of omgevingsdienst te melden welke energiebesparende maatregelen zij genomen hebben.

Sinds 2008 zijn bedrijven wettelijk verplicht energiebesparende maatregelen te treffen, wanneer die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. Net als iedere branche heeft ook de meubelindustrie een specifieke lijst met energiebesparende maatregelen. De overheid is bezig deze lijst te herzien en komt in januari met een aangescherpte lijst voor onze branche. Zodra deze lijst bekend is informeren we jullie hierover via deze nieuwsbrief.

Koninklijke CBM is warm voorstander van energiebesparing, maar wij zijn kritisch over de voorgenomen wetgeving. Samen met andere brancheorganisaties, VNO-NCW en MKB-Nederland eisen wij dat deze nieuwe wet zo min mogelijk administratieve lasten voor ondernemers met zich meebrengt. Verder lobbyt CBM richting de overheid dat de herziene lijst ook herkenbare maatregelen bevat die aansluiten bij onze ondernemers. Daarnaast pleiten wij ervoor dat de overheid deze nieuwe wetgeving onderwerpt aan een specifieke ‘MKB toets.’

CBM is van mening dat de wetgeving in ieder geval niet eerder in werking kan treden dan nadat met praktijktests is aangetoond dat er sprake van is van minimale administratieve lasten. Om regionale willekeur te voorkomen, pleit CBM voor een uniforme uitvoering, die voor alle gemeenten geldt. De komende weken volgt meer informatie.

Adviseurs

Dirk van Deursen
Adviseur innovatie
  023 515 88 00
mail mij

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij