WORD LID BEL ONS MAIL ONS

IMVO-convenant Pensioenfondsen goede stap voorwaarts

Ruim 70 pensioenfondsen, waaronder pensioenfonds meubel, hebben een convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) ondertekend. Zo kunnen zij via hun beleggingen een rol vervullen in de transitie naar duurzame groei. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op het convenant, ook CBM vindt dit een goede stap voorwaarts.

1400 miljard beleggen
De Nederlands pensioenfondsen beleggen circa 1400 miljard euro wereldwijd en kunnen daarmee invloed uitoefenen op bijvoorbeeld de mensenrechten en het milieu. De fondsen die het convenant ‘Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen’ hebben ondertekend, moeten binnen twee jaar de richtlijnen van de ‘Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling’ (OESO) verankeren in hun beleggingsbeleid.

Pensioenfonds meubel
Duurzaam beleggen staat al een aantal jaren hoog op de agenda van pensioenfonds meubel. Het fonds mijdt dan ook sinds jaar en dag beleggingen die niet voldoen aan de criteria die de Verenigde Naties heeft opgesteld. Zoals het beleggen in chemische en nucleaire wapens. Pensioenfonds meubel ziet dit als de ‘minimale maatschappelijke normen’. In het ‘Duurzaam beleggingsbeleid’ heeft pensioenfonds meubel doelstellingen en speerpunten voor de komende jaren opgesteld, die nét een stapje verder gaan. Lees hier welke speerpunten dit zijn.

8 convenanten
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat het aantal IMVO-convenanten nu op acht komt. Sectoren nemen onder begeleiding van de Sociaal-Economische Raad zo zelf het initiatief voor een duurzame keten. Eerder zijn convenanten gesloten op het gebied van onder meer kleding en textiel, bosbeheer, plantaardige eiwitten, goud, voedingsmiddelen, en banken en verzekeraars. Ook is er een pilot met betrekking tot de inkoop van natuursteen.

Bronnen: VNO-NCW en www.meubelpensioen.nl

Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij