WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Impact van het Corona-virus op de Nederlandse meubelindustrie en interieurbouw

De uitbraak van het COVID-19-virus, beter bekend als het Corona-virus, over grote delen van de wereld, heeft vergaande gevolgen. Dankzij het virus is de toelevering van grondstoffen, producten en halffabricaten uit China vrijwel volledig stilgevallen. Deze situatie heeft behoorlijke impact op de Europese meubelindustrie en op woonmeubelfabrikanten en interieurbouwers in Nederland.

Inmiddels zien wij over de hele wereld besmettingshaarden ontstaan, ook in Europa. Door de recente uitbraak in Noord-Italië kan de vermaarde internationale meubelbeurs Salone del Mobile niet doorgaan op de geplande datum in april. Normaal komen er zo’n 30.000 Chinese bezoekers naar de beurs, die zouden sowieso al thuis blijven. Annuleren van de beurs zou echter leiden tot een directe schadepost van meer dan € 120 miljoen euro. Daarom hebben de Raad van Bestuur van de Salone del Mobile en het stadsbestuur van Milaan besloten de beurs uit te stellen naar 16-21 juni 2020. Dit uitstel heeft natuurlijk directe consequenties voor meubelfabrikanten die van plan waren met een eigen stand deel te nemen aan de Salone del Mobile in Milaan. De ijzerwarenbeurs in Keulen is gecanceld en is er pas in het voorjaar van 2021 weer.

CBM wil van de leden weten of zij verwachten dat de uitbraak van het Corona-virus negatieve gevolgen heeft voor hun bedrijf en zo ja, welke. Daarom hebben wij zeer recent een online enquête uitgevoerd onder de 500 leden van CBM. In minder dan drie dagen tijd hebben 199 CBM-leden de vragenlijst ingevuld. Dat is een responspercentage van 40%.
Hieronder vind je de resultaten van deze enquête. CBM gaat de resultaten deze week nog vergelijken met de andere landen van de Europese Meubelkoepel EFIC. De resultaten worden hieronder weergegeven per vraag. Klik op de grafieken voor een grotere weergave.

Vraag 1: Heb je of verwacht je problemen vanwege de uitbraak van het Corona-virus?

10% van de respondenten geeft aan dat zij nu reeds problemen ervaren die direct zijn terug te leiden op de uitbraak van het Corona-virus. 30% van de bedrijven geeft aan dat ze nog geen problemen hebben, maar dit wel verwachten binnen afzienbare tijd. 60% van de leden geeft aan geen problemen te hebben en dit ook niet te verwachten. Deze leden hebben de enquête verder niet ingevuld.

Uit de enquête blijkt dat bedrijven voornamelijk problemen hebben met de levering van PVC-vloeren, meubelstoffen en textiel uit China. Daarnaast verwachten bedrijven stagnatie in de aanvoer van grondstoffen, producten en halffabricaten. Prijzen en levertijden gaan zeker oplopen en door de stijgende vraag naar producten zal ook de kwaliteit een probleem kunnen worden. Ook de levering van Chinees hardsteen uit China is een probleem aan het worden. Bestelde producten worden niet geleverd en er wordt ook geen leveringstermijn genoemd. Opdrachten moeten worden uitgesteld en daarom zoekt men naar alternatieve leveranciers in Europa, bijvoorbeeld België. Dit zou tot annuleringskosten kunnen leiden en de vraag rijst dan wie die gaat betalen.

Een ander probleem speelt bij een lidbedrijf dat werkzaamheden uitvoert op een schip dat bij Italië ligt. Er kunnen problemen ontstaan met het terughalen van de werknemers. Als de uitbraak in Italië groter wordt, is de kans dat de medewerkers enkele weken in quarantaine moeten. Een bedrijf dat veel in de zorgsector werkt, vreest dat zij bij een grote uitbraak van het virus in Nederland, hun werk in deze sector niet meer kunnen doen.

Vraag 2: Heeft je bedrijf problemen met de export naar China?
Uit de antwoorden blijkt dat slechts 1 bedrijf bedrijf problemen heeft met de export naar China.

Vraag 3: Heb je of verwacht je problemen met de aanlevering van onderdelen en halffabricaten voor meubelen en interieurs?
Een kleine 20% van de bedrijven heeft problemen met de aanvoer van elektrische onderdelen, ruim 22% heeft leveringsproblemen met onderdelen van verlichtingen. Ruim 23% geeft aan dat de levering van staal inmiddels een probleem is en 25% van de bedrijven heeft problemen met de levering van textiel en stoffen. Ruim 15% van de bedrijven geeft aan geen leveringsproblemen te hebben.

Daarnaast melden bedrijven ook leveringsproblemen met andere grondstoffen en producten:
– Kunststof en lichtmetalen onderdelen;
– Kunststof en rubberen producten;
– Plaatmaterialen uit China en Indonesië;
– Bamboe en bamboe plaatmateriaal;
– Textiel en meubelstoffen;
– Granieten bladen en spoelbakken;
– Meubelbeslag, handgrepen en knoppen;
– Fournituren om kasten in elkaar te zetten;
– Houten poten en kunststof ruggen voor stoelen;
– Chinees hardsteen;
– Volledige producten uit diverse landen;
– Etc.

Uit de antwoorden blijkt dat levertijden van producten uit China flink oplopen. Daarnaast zijn producten zoals bamboe niet of nauwelijks meer te verkrijgen. De beschikbaarheid van bamboe in Nederland is nijpend. Dit komt mede doordat het bedrijf Moso Bamboo uit Zwaag recent volledig is uitgebrand. In dit bedrijf lag de grootste bamboevoorraad van Nederland. Bedrijven die bamboe nodig hebben voor hun meubelen of interieur staan met hun rug tegen de muur. Er wordt geen bamboe geleverd uit China en de Nederlandse voorraad is verloren gegaan.

Vraag 4: Heb of verwacht je productieproblemen en oplopende levertijden door gebrek aan grondstoffen, onderdelen en halffabricaten?
Ruim 1 op de 10 bedrijven (13%) zegt nu reeds te kampen met productieproblemen. Een kleine tweederde van de bedrijven (66%) heeft op dit moment nog geen productieproblemen. Maar die verwachten zij binnenkort wel. Ruim 1 op de 5 bedrijven (21%) heeft geen productieproblemen en verwacht die ook niet te krijgen. Omdat het werk in China voor een deel stil is komen te vallen, zijn er bedrijven die containers in Chinese havens hebben liggen, die voorlopig niet vervoerd (kunnen) worden. Daardoor kunnen zij niet aan hun leveringsverplichtingen voldoen. Andere bedrijven geven aan dat zij extra voorraad hebben ingeslagen uit angst voor tekort aan grondstoffen en onderdelen.

Vraag 5: heb of verwacht je extra kosten door te late levering van producten?

Zo’n 62% van de bedrijven verwacht binnenkort allerlei extra kosten, door genoemde leveringsproblemen. Een beperkt deel van de bedrijven (4%) wordt op dit moment al geconfronteerd met extra kosten door stagnatie in de levering van grondstoffen en producten. Een derde van de bedrijven verwacht dat zij hier niet mee te maken krijgen. Bedrijven geven aan extra kosten te verwachten, wanneer leveranciers niet langer in staat zijn voldoende halffabricaten aan te leveren. Nu de leveringen van producten uit China stokt, zijn bedrijven genoodzaakt alternatieve producten en leveranciers te zoeken in Europese landen. De kosten zullen hierdoor aanmerkelijk toenemen. Verder verwachten bedrijven ook dat de kosten voor transport zullen stijgen.

 

Vraag 6: Heb je of verwacht je problemen met logistiek en transport van en naar China?

Ruim 15% van de bedrijven heeft nu al problemen met gestegen transportkosten; 45% van de bedrijven verwacht hier binnenkort problemen mee te krijgen. Een kleine 40% van de bedrijven verwacht geen problemen.

Bedrijven geven aan dat leveranciers en groothandels ook flinke logistieke en transportproblemen zullen krijgen. Natuurlijk heeft dit negatieve impact op de Nederlandse meubelfabrikanten en interieurbouwers. Bedrijven verwachten ook flinke transportproblemen als de productie in China weer op gang komt. Zodra dit gebeurt, ontstaat er al heel snel een tekort aan transportcapaciteit door de grote vraag. Gevolg daarvan is dat de prijzen voor transport verder op zullen lopen. Daarnaast geven bedrijven aan dat zij normaal lege containers beschikbaar hebben in China, maar dat die er nu niet meer zijn. Zodra de Chinese transporten weer op gang komen zijn er te weinig lege containers, waardoor de transportkosten extra oplopen. Kortom er zullen flinke transportproblemen ontstaan wanneer in China de productie weer op gang komt en de vraag hard toeneemt.

Vraag 7: Overweeg je over te stappen naar andere leveranciers vanwege het Corona-virus?
Eén op de vier bedrijven overweegt uit te wijken naar andere leveranciers, wanneer de toelevering uit China stokt. Driekwart van de bedrijven overweegt dat niet.
Bedrijven met tekorten aan textiel overwegen over te stappen naar andere weverijen in Europa, of denken na over alternatieve stofkeuzes. Helaas is dat lang niet in alle gevallen mogelijk, omdat veel stoffen worden voorgeschreven door de klant. De algemene verwachting is dat bedrijven hun toevlucht zullen nemen tot Europese leveranciers zodra de nood aan de man komt. Hierdoor zullen de kosten verder oplopen. Grote vraag daarbij is of bedrijven deze kosten zelf moeten dragen of dat zij die kunnen doorberekenen aan de klanten.

Conclusies
40% van de 199 CBM-leden die de online enquête hebben ingevuld, verwacht dat de uitbraak van het Corona-virus negatieve gevolgen zal hebben voor het eigen bedrijf. Hoewel dat niet geldt voor het merendeel van de respondenten is dat toch een verontrustend hoog aantal.

De enquête laat zien dat er nu reeds stagnatie is bij de aanleveringen van grondstoffen, producten en halffabricaten. Een derde van de 199 bedrijven heeft nu al leveringsproblemen, of verwacht die op de korte termijn. Het leveringsprobleem zal forse impact hebben op de Nederlandse meubelindustrie en Interieurbouw. De respondenten verwachten ook dat de leveringsproblemen een negatieve impact zullen hebben op de productie in hun bedrijven. Sommige bedrijven hebben daar nu al mee te maken.

Door genoemde problemen lopen de leveringstijden van noodzakelijke grondstoffen, onderdelen en producten steeds verder op. Bedrijven krijgen daardoor steeds meer moeite overeengekomen oplevertijden te halen. Bedrijven moeten noodgedwongen uitwijken naar alternatieve (Europese) leveranciers, waardoor de kosten verder oplopen. Grote vraag is of zij deze kosten kunnen doorberekenen aan de klanten.

Slotconclusie van deze online enquête is dat het uitbreken van het Corona-virus in China flinke problemen veroorzaakt in de Nederlandse meubelindustrie en interieurbouw. De verdere verspreiding in Europa en met name in Italië zorgt voor extra problemen en nieuwe uitdagingen. Zo moest recent de Salone del Mobile tot een latere datum uitgesteld worden, evenals de ijzerwarenbeurs in Keulen. Als het virus zich verder verspreidt over Europa, zullen de negatieve gevolgen voor de meubelindustrie en interieurbouw in Nederland verder toenemen.

***

Lees ook:
2e corona-enquête: ‘Tweede onderzoek impact coronavirus op meubel- en interieurbranche
3e corona-enquête: ‘Meubelindustrie en interieurbouw verwacht in 2020 ruim miljard omzetverlies en 1.000 ontslagen
4e corona-enquête: ‘Impact coronacrisis is fors, maar minder dan verwacht

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij